Drejø Kirke

www.drejøsogn.dk

Drejø Kirke ligger smukt mod syd og udsigt til Ærø. 

Den er bygget i 1535 og blev renoveret i år 2010.
I kirken ligger der en folder i våbenhuset, der fortæller om kirkens historie.

Læs mere om Drejø kirke her i denne folder


Kommer du udenfor gudstjenesterne er kirken et hus til stilhed, bøn og refleksion. 
Altertavlen er malet af Sven Havsteen-Mikkelsen med titlen: ”Jesus som 12-årig i templet”.
 

Drejø kirke er et integreret led i vores små ø-samfund, hvor menighedsråd og foreningsliv arbejder tæt sammen.

Kirkerummene anvendes derfor også til andet end gudstjenester. Hver sommer er der f.eks. koncert i Drejø kirke i forbindelse med festugen i uge 30 i juli.

Kirken er beliggende:
Kirkevejen 5 Drejø

 

Drejø sogns præsteembede: Vakant

Drejø præstegaard
Drejø Brovej 10, Drejø
5700 Svendborg


Graver Ursula Weidemann

Tlf 63210621

Mail: baekskilde@mail.dk


Formand Drejø Menighedsråd

Jonna Møller

Mail: jonna-moeller@stribnet.dk