Drejø Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Kirkevejen 1, Drejø
5700 Svendborg

Arkivets  åbningstider kan du finde på Arkivets hjemmeside på linket herunder.

Normalt er arkivet åbent hver onsdag fra 14 til 16.

http://drejoarkiv.dk/

drejoarkiv@gmail.com


Formand Mimi Jespersen. Tlf. 62800882

Arkivleder Else Hjort Nielsen. Tlf. 4036 5827

Kasserer Lise Strange Jensen
 

Arkivet startede i 1998 under Drejø Lokalhistoriske Forening i huset "Lillebo". I år 2000 flyttede arkivdelen til Drejø Bibliotek,
som en selvstændig forening med egne vedtægter, og blev til Drejø Sogns Lokalarkiv (DSLA).
Siden år 1999 har Drejø Arkiv været medlem af Landsorganisationen SLA - samt SLA-Fyn
og har siden starten i 2006 været med i Arkivsamvirket SCHACK, som består af 11 sydfynske Arkiver.