CoolVision.JPG


Læs mere om vores planer her. Til efteråret går vi igang med konkrete handlinger og der skal nedsættes arbejdsgrupper, som du vil høre nærmere om og kan deltage i! 
 

Se hele visions- og handlingsplanen her>>>


Lokalplan for Ny Elmegård og Forsamlingshuset er godkendt.


Der er udarbejdet en lokalplan for Gl. Elmegård og Foramlingshuset.

For ejendommen Gl. Elmegaard er der udarbejdet et projekt “Ny Elmegaard”, nyt aktivitetshus med storkøkken, samt feriehytter, cykelværksted og cykeludlejning. ialt ca. 500 m². Dette projekt er desværre skrinlagt pga. manglende kapital.
Værksted og cykeludlejning er kommet til som ønske til projektet i forbindelse med ø-cykel-projektet
Glelmegaard.jpg

For Drejø Forsamlingshus er der udarbejdet projektplan for en udvidelse med henblik på at styrke ø-samfundets sociale og kulturelle liv. Målsætningen er at give plads for workshops og udstillinger til formidling af ø-havet set i sammenhæng med Skarø, Hjortø og Birkholm
til glæde for både turister og øboerne ialt ca. 130 m². Et initiativ, som man ønsker kan bidrage til øget bosætning og flere arbejdspladser.Forsamlingshuset15.JPG

Læs hele lokalplanen her: Lokalplan2014.pdf