Emne

Kontakt

Hvor

Tlf.nr.

e-mail & evt. hjemmeside

Alarm - brand   - ulykke

Alarmcentralen

 

112

 

Bibliotek   & Arkiv

Else Hjort

Drejø Brovej 14

40365827
61240882

drejoarkiv@gmail.com
  www.drejøarkiv.dk

Drejø Brand-vagt   & Vejmand

Leif Elmelund   Nielsen

Brandstation i   Drejø By

62221248

 

Webkalender   & hjemmeside

Niels Kr.   Mortensen

www.drejo.dk

53763044

webmaster@drejo.dk

Drejø feriecenter

www.glkolonierne.dk

Drejø Brovej

39565511

riha@dlf.org

Forsamlings-huset

Ole Jørgensen

Kirkevejen 1

62218804

lillebo6@gmail.com
  Drejø Forsamlingshus

Færgen Højestene

Færgen: 2128 7938

 

62233085

Tlf. tid: kl.   8 – 12

Graver

Ursula   Weidemann

Bækskildevej 3

28934384

baekskildegaard@mail.dk

Ny Havn

Svendborg Havn Esther Jensen

Svendborg

62233080 28186561

havn@svendborg.dk

Gl. Havn

Havnefoged

Poul Skovgaard

Vigsvej 2

22504470

28186561@drejo.dk

Hjertestarter

Brandvagt

Ved boldbanen   ved kroen

112

 

Kro &   Købmand

Anne-Birgitte   Christensen

Vigsvej 1

50461575

ab@drejokro-kobmand.dk

Offentligt   toilet

I sommerhalvåret ved begge havne

     

Renovation

Johannes Madsen

Drejø Skovvej 18

61542571

Jm@drejokro-kobmand.dk

Sognepræst

Tamira Mariann   Jørgensen

Drejø Brovej 10

62213511

tmj@km.dk