Brandøvelse

Lørdag den 23. marts løb den årlige brandøvelse med Højestene af stablen. Pumperne på brandbilen blev startet, og der blev sprøj-tet med vand og skum i lange stråler.

Bagefter viste Kent rundt på færgen, og orienterede om brandberedskabet ombord. Vi fik desuden lejlighed til at se færgens nederste regioner. Inden vi afsluttede med en ostemad og kaffe og kringle på kroen.

Hanne