TELEFONLISTE

Fritidshuse på Drejø januar 2024

NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Poul Hansen 1 62209125          
Charlotta Hilli
Bo Grønfeldt Hansen
2 28989599
28989570
hilli.charlotta@gmail.com
bogroenfeldt@gmail.com
       
Ulle Egund 3 61305755 ulle.egund@gmail.com        
Margrethe & Jørgen Gonge 4 86262499
22912199
margrete.gonge@gmail.com        
Anni &
Esben Bjamt
6 23391095
23336035
esbenbjarnt@hotmail.com        
Hanne Brøndum &
Poul Vibsig
7 22135956
62217363
hanne-honning@mail.tele.dk        
Alice Hermansen &
Svend Heegaard
9 22878185
22608185
kontakt@alicehermansen.dk
svend.heegaard@gmail.com
       
Lisette & Christian Heine Jensen 12 86915504
26168494
heine.gonge@dadlnet.dk        
Jette Arp 14 2245 2395 jettearp@gmail.com        
Mette &
Jakob Skov
16 62205646
25853046
mjskov@gmail.com        
Ebbe Christensen 18            
Lisbeth & Leif Max Nielsen 22 62209550
21943720
max_nielsen@dadlnet.dk        
Mads og Christine Dalsgaard 24 2984 8116 Christine.dalsgaard@gmail.com
mads.b.dalsgaard@gmail.com
       
Inge & Poul Strange Henningsen 28 60739029
60800119
rosa2@hotmail.dk        
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Allan Koch 1 42400000 allan.koch.biral@gmail.com
Jens Broby Madsen 2 29747482  
Lena og Poul Petersen 4 62217659 lena.poul@hotmail.com
       
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Kirsten Mindegaard & Flemming E. Nielsen 4 40223446
30348688
kir_fle@mail.dk
Tommy Larsen 7 60850698 tolar@live.dk
Sussie Smerlø 8 4097 2944
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Ane-Maria Serup
Steen Kjær Jacobsen
3 29299476
26559105
serupanemaria@gmail.com
sj@steenjacobsen.dk
       
Birgitte & Henrik Gonge 5 60682333
22361214
henrik@gonge.dk        
Inge & Poul Erik E. Pedersen 7 49709902 poul.erik@pedersen.mail.dk        
Lasse Kieffer 11            
Annette Ellermann 15 30135521          
Karen Christoffersen &
Jens Anders Jensen
17 41292717 jaj@fibermail.dk        
Kirsten Geerthsen &
Michael Hansen
19 62682850
21410011
mha@hydrema.com        
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Lis & Stig Møller Rasmussen 66130267
30359747
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Jesper & Ny Egund 10 28358016
22482935
je@skougruppen.dk
ny@egund.dk
Kristina E. & Jacob Rosendal 10 23280983
21292158
kristina.egund@outlook.com
jacob.rosendal@dk.g4s.com
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Lise Lotte P. & Peter Honoré 2 62210651
63210282
dgv@galleri-dgv.dk
Jonna Henningsen 3 20853509  
Hanne Brøndum & Poul Vibsig 4 22135956 hanne-honning@mail.tele.dk
Jonathan Keenan, mob:
Skype:
5 51300109
36981203
falkshus@mac.com
Uffe Ovesen 9 29895138  
Lise & Flemming Strange Jensen 13 40344147 flemming.lise@webspeed.dk
Jette Helmer 17 40111936 j_helmer@hotmail.com
Christiane Gammeltoft-Hansen & Jens Risbo 23 40116970
23984650
cgh@km.dk
jri@food.ku.dk
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Jette Strange Jensen 4 2670 8497  
”Lundahls Huset” 9 6154 2573 jm@drejokro-kobmand.dk
Johannes Madsen 11 6154 2573 jm@drejokro-kobmand.dk
Kræmmerhuset v/Sanne & Lars Milling 13 2368 5507
6168 5843
sanne@drejo.dk
milling@drejo.dk
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
Birgitte Øland & Peter Schultz 5 28300949
26180223
birgitte.oland@gmail.com
peterschultz21@gmail.com
       
Kirstine & Niels Jørgensen 7 56972180
21456132
kirstinesvaneke@gmail.com        
Feriebolig 11 30859178
20426750
Jesper Honore &
Rasmus Hansen
       
Lissi Strange
Benni Hansen
12 26375956
40294030
lissistrange@yahoo.dk
sdromme@webspeed.dk
       
Kristian H. Petersen 14 28887660 kristianhp@ofir.dk        
”Agnetes gård” 18            
NAVN
NR.
TLF.
EMAIL
René Damkær Henningsen
Henrik Damkær Henningsen
2 20301075
22776536
cephei@gmail.com
heinzgemein@hotmail.com
       
Birthe Christensen 3 20994067 skovly@me.com        
Birgitte &
Peter Stougaard
5 25501474
40815815
mrpeterstougaard@gmail.com
birgitte.stougaard@hotmail.com
       
Familien Køster v/Dagny 6 75941474
24444451
dagnykoester@gmail.com        
Lars Skytte 8 22159688 lars@skyttes.com        
Lillian Kjærsgaard 12 22901820 vorthjem12@gmail.com