SEJL MED M/F HØJESTENE TIL

Drejø & Skarø

Billetter købes ved pladsbestilling eller ombord, betalingskort modtages.

Pladsbestilling for rejsende til og fra Skarø udenfor somersæsonen, samt biler og selskaber over 10 personer hele året absolut nødvendigt!

Kig ind på færgens hjemmeside og læs mere om Ø-hop og andre spændende tiltag du kan bruge sommeren til!

Rigtig god tur!

Tilmeld dig SMS service

Ved at sende en SMS med teksten “rederi” til 445, så vil du modtage en SMS vis der er ændringer i fartplanen. Servicen kan afmeldes ved at sende “rederi afmeld” til 445.

SE TIDER FOR FÆRGEOVERGANGE
BESTIL FÆRGEBILLET HER

Ring 112

I tilfalde af alvorlig sygdom eller ulykke

ALARMCENTRALEN

Alarmcentralen kontakter straks Drejø Akutgruppe, som kommer dig til hjælp, indtil evt. færgen/ ambulance/eller lægebemandet helikopter ankommer.

Ring 112

I tilfælde af brand

ALARMCENTRALEN

Alarmcentralen sørger for alarmering af Drejøs Brandvagt.

Drejø Brandvagt og Vejmand
Leif Elmelund Nielsen – Tlf. 62 22 12 48

Ring 112

I tilfælde af hjertestop

ALARMCENTRALEN

I tilfælde af hjertestop begynd STRAKS på førstehjælp. Hjertestarter forefindes i forsamlingshuset, i forrummet til det offentlige toilet.
Husk at ringe 112!! Så kontakter Alarmcentralen Drejøs akutgruppe.

TELEFONLISTE

Praktiske adresser og telefonumre

 • Drejø Brand-vagt & Vejmand

  Leif Elmelund Nielsen
  Brandstation i   Drejø By
  Tlf. 62 22 12 48

 • Graver

  Ursula Weidemann
  Bækskildevej 3
  Tlf. 28 93 43 84
  baekskilde@mail.dk

 • Hjertestarter døgnet rundt

  Forsamlingshuset – forrum til toilet.
  Gammelhavn 1. april – 31. oktober. På toiletbygningen.
  Ventesalen ved færgen, indendørs.
  Tlf. 112

 • Renovation

  Johannes Madsen
  Drejø Skovvej 22
  Tlf. 61 54 25 73
  jm@drejokro-kobmand.dk

 • Genbrugsplads
  Nederste Husmandsvej 1

 • Bibliotek & Arkiv

  Else Hjorth, Kirkevejen 1
  Tlf. 40 36 58 27
  drejoarkiv@gmail.com
  www.drejoarkiv.dk

 • Forsamlingshuset

  Hanne Ørum
  Kirkevejen 1
  Tlf. 28 43 85 81
  forsamlingshuset@drejo.dk

 • Drejø Færge Havn

  Esther Strange Henningsen
  Tlf. 24 81 12 11
  havn@svendborg.dk

 • Kro & Købmand

  Anne-Birgitte Christensen
  Vigsvej 1
  Tlf. 50 46 15 75
  ab@drejokro-kobmand.dk

 • Ø-repræsentant

  Lars Milling
  Drejø Brovej 5, Drejø
  5700 Svendborg
  Tlf. 61 68 58 43
  milling@drejo.dk

 • Webkalender & hjemmeside

  Niels Kr. Mortensen
  Tlf. 53 76 30 44
  webmaster@drejo.dk
  www.drejo.dk

 • Færgen Højestene

  Tlf. 21 28 79 38 eller 62 23 30 00
  Tlf. tid: kl. 8.00–12.00

 • Gl. Havn

  Havnefoged Poul Skovgaard
  Vigsvej 2
  Tlf. 22 50 44 70
  gammelhavn@drejo.dk

 • Offentligt toilet

  Handicaptoilet ved forsamlingshuset, Kirkevejen 1, & i sommerhalvåret ved begge havne

 • DrejøPosten

  Hanne Ørum
  Drejø Skovvej 17
  Tlf. 28 43 85 81
  drejoposten@drejo.dk