7. oktober 2022
 • Møde Akutgruppen

  7. oktober 2022  12:00 - 16:30
  Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense, Danmark

  Tilakuthjælperordningerne i Region Syddanmark, Drejøgruppen

  tilmelding til nedenstående til Søren Thide!

  Somvi aftalte på sidste års møder på Årø og i Tullebølle, så afholder vi detårlige møde mellem akuthjælperordningerne og Region Syddanmark i 2022 i Odense.Mødestedet er Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ. Odense CongressCenter ligger er valgt, da det ligger to minutters kørsel fra AMK Vagtcentralen.

  Førmødet mulighed for besøg på AMK Vagtcentralen Lille Tornbjerg Vej 30, Odense SØ

  Førog efter selve akuthjælpermødet fredag den 7. oktober er der mulighed for kl.11.45 – 12.45 eller kl. 16.00 – 17.00 at besøge AMK Vagtcentralen og Ambulance Sydi deres nye fælles lokaler på Lille Tornbjerg Vej 30 i Odense.

  Dervil blive foretaget rundvisning i et eller flere hold afhængigt afdeltagerantallet.

   AMKVagtcentralen ligger i industrikvarter, hvor der kan parkeres langs vejsider,hvis der ikke er plads på selve parkeringspladsen.

   Mødet OdenseCongress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

  Åretsmøde mellem præhospitaludvalget og akuthjælperordningerne er fredag den 7.oktober kl. 13.00 – 15.45.

   Foreløbigdagsorden til mødet: 

  ·         Indledning ved formand for præhospitalsudvalget BenteGertz                          

  ·         Generelt om præhospital indsats specielt om akuthjælpv/Gitte Jørgensen, Kim Ahlers, Thomas Sørensen og Martin Grum-Nymann

  ·         Bordet rundt, hvor de enkelte akuthjælperordningerorienterer om deres akuthjælperordning: arbejdet i det forløbne år, særligeforhold og problemstillinger

                i akuthjælperordningernes dækningsområde

  ·         Eventuelt

  ·         Oplæg ”Hvad gør man som akuthjælper, hvis man kommer ud tilen fødsel”

   

  Imødet vil fra Region Syddanmark deltage:

  ·         Formand for præhospitaludvalget Bente Gertz

  ·         Næstformand for præhospitaludvalget Allan emilliussen

  ·         Medlemmer af præhospitaludvalget

  ·         Præhospital chef Gitte Jørgensen

  ·         Vagtcentralchef Kim Ahlers

  ·         Ambulanceinstruktør Thomas Sørensen

  ·         Fuldmægtig Martin Grum-Nymann

   Derer stor parkeringsplads ved Odense Congress Center.

   Dervil blive serveret kaffe/kage og afslutningsvis sandwich/vand.

   Deter muligt at få transportrefusion for kørte kilometer, færgebilletter mv.

   Jeghar sendt denne mail til kontaktpersonerne i akuthjælperordningerne. I bedesvideresende den til akuthjælperne i jeres ordning. Der vil komme referat eftermødet til alle ordninger, også dem der ikke deltager i mødet.

   Erdet spørgsmål omkring mødet så ring eller skriv.

  Se mere på Google