Projekbeskrivelse

DREJØ

Kirke

  • Kirkevejen 5, Drejø

  • Drejø sogns præsteembede: Vakant
    Drejø præstegaard
    Drejø Brovej 10, Drejø
    5700 Svendborg

Del denne oplevelse

Drejø Kirke

Drejø Kirke ligger smukt mod syd og udsigt til Ærø.  Den er bygget i 1535 og blev renoveret i år 2010.  I kirken ligger der en folder i våbenhuset, der fortæller om kirkens historie.

Kommer du udenfor gudstjenesterne er kirken et hus til stilhed, bøn og refleksion.
Altertavlen er malet af Sven Havsteen-Mikkelsen med titlen: ”Jesus som 12-årig i templet”.

Drejø kirke er et integreret led i vores små ø-samfund, hvor menighedsråd og foreningsliv arbejder tæt sammen.

Kirkerummene anvendes derfor også til andet end gudstjenester. Hver sommer er der f.eks. koncert i Drejø kirke i forbindelse med festugen i uge 30 i juli.

Download Drejø Kirke folder

Graver

Menighedsråd

  • Formand: Jonna Møller

  • jonna-moeller@stribnet.dk